Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Vad är Shamanism?

Shamanism tros vara ett av mänsklighetens äldsta andliga system. Även om det inte är helt arkeologiskt klarlagt vet vi att shamanismen är mycket gammal, troligen flera tusen år. Shamanismen innehåller nyckeln till att bättre förstå var mänskligheten kommer ifrån och vilka allänmänskligt gemensamma andliga övertygelser vi har. Vår djupa koppling till naturen och vårt sökande efter livets mening får en ny innebörd genom shamanismen. Om du någonsin träffat eller hört om en shaman eller en helare, har du förmodligen upplevt något av den djupa förståelse och visdom som dessa människor utstrålar.

Många i den västerländska världen baserar sin uppfattning av shamaner på deras ovanliga utseendet och beteende. På grund av dessa har uppfattningen av vad shamaner gör och vad shamanism är ofta varit rentav mystifierad, romantiserad och ibland rentav förlöjligande. Det är enkelt att förklara vad shamaner gör: i princip utövar de healing och spår för sin gemenskap. Svårare är det att beskriva hur de går till väga. Shamaner vet hur man ändrar sitt medvetandetillstånd för att få kontakt med sina andliga hjälpare, t.ex. med hjälp av trumma eller skallra. Detta speciella shamanska medvetandetillstånd kan nås med hjälp av uråldriga metoder och är det som skiljer en shaman från andra helare, medier samt religiösa utövare.

Shamanism är baserad på en animistisk världsbild, vilket innebär att allt har en själ, t.ex. djur, växter, t.o.m. floder, berg, vinden och vardagliga föremål. Shamaner är experter på att kommunicera med dessa olika andegrupper åt sina kunder, sin familj, stam eller gemenskapen de lever i.
Shamanska metoder kan hittas i många ursprungsbefolkningars shamankulturer, t.ex. sibiriska, mongoliska, samiska och nordamerikanska ursprungskulturer. Vi kan dra nytta av tvärkulturella shamanska metoder för att utforska shamanism för vår personliga andliga utveckling och vårt helande.

Den amerikanska antropologen, prof. dr Michael Harner (1929 – 2018) arbetade med många olika shamaner runt om i världen. Baserat på sin erfarenhet utvecklade han den sk. kärnshamanismen (core shamanism). Harner grundade också stiftelsen Foundation for Shamanic Studies – FSS, genom vilken auktoriserade utbildare undervisar i den sk. kärnshamanismens metoder. 

På FSS online-introduktionskurs kommer du att lära dig om den shamanistiska världsbilden och hur du kan använda traditionella shamanistiska metoder. Läs mera här!

 

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?