Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Mitä on shamanismi?

Shamanismin uskotaan olevan yksi ihmiskunnan vanhimmista hengellisistä järjestelmistä. Vaikka arkeologiset todisteet eivät ole täysin selviä, tiedämme, että shamanismi on hyvin vanha, luultavasti useita tuhansia vuosia. Shamanismin avulla voimme paremmin ymmärtää, mistä tulemme ja mitkä ovat ihmiskunnalle yhteiset hengelliset uskomukset. Shamanismi voi auttaa myös ymmärtämään syvän yhteyden luontoon sekä miksi etsimme elämään suurempaa merkitystä. Jos olet joskus tavannut shamaanin tai parantajan, tai kuullut heistä, olet luultavasti kokenut, että näistä ihmisistä säteilee tavallista erityisempi ymmärrys ja viisaus.


Monien länsimaisten käsitys shamaaneista ja siitä mitä he tekevät, perustuvat usein shamaanien erikoiseen ulkonäköön ja käyttäytymiseen. Näiden vuoksi käsitykset ovat olleet jopa mystifioivia, romantisoivia ja suorastaan vähätteleviä eivätkä kuvaa mitä shamaanit todellisuudessa tekevät ja mitä shamanismi on.
Mitä shamaanit tekevät on helppo kuvailla: periaatteessa he parantavat ja ennustavat yhteisöissään. Vaikeampi on kuvata, millä tavalla he sen tekevät. Shamaani osaa muuttaa tietoisuutensa tilan ja sillä tavoin saada yhteys henkiauttajiin rummun tai helistimen avulla. Shamaani saavuttaa tämän erityisen tietoisuuden tilan muinaisten käytäntöjen avulla. Tämä erottaa shamaanin muista parantajista, meedioista sekä uskonnon harjoittajista.

Shamanismi perustuu animistiseen maailmankuvaan. Tämä tarkoittaa, että kaikella, kuten eläimillä, kasveilla, jopa joilla, vuorilla, tuulella ja arkisilla esineillä on sielu/henki. Shamaanit ovat asiantuntijan roolissa kommunikoidessaan näiden erilaisten henkiryhmien kanssa. Shamaani kommunikoi asiakkaidensa, perheen, heimon tai yhteisön puolesta. Tuhansia vuosia ihmiset ovat käyttäneet shamanistisia menetelmiä parantaakseen mieltä ja kehoa, löytääkseen luovia ratkaisuja jokapäiväiseen elämään sekä elääkseen sopusoinnussa luonnon kanssa.

Amerikkalainen antropologi, professori tohtori Michael Harner (1929 – 2018) työskenteli monien eri shamaanien kanssa ympäri maailmaa. Kokemustensa perusteella hän kehitti ns. ydinshamanismin (core shamanism). Hän myös perusti säätiön, Foundation for Shamanic Studies – FSS, jonka kautta valtuutetut kouluttajat opettavat ns. ydinshamanismin menetelmiä.
FSS:n johdantokurssilla opit shamanistisesta maailmankuvasta ja käyttämään perinteisiä shamanistisia menetelmiä. Lue lisää!

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?